• Minimum leeftijd is 18 jaar.
  • Goede kennis van de Engelse taal is vereist daar de lessen m.n. in het tweede en derde jaar in het Engels zullen zijn. Er is echter altijd een Nederlands sprekende assistent aanwezig.
  • Ervaring in omgang met paarden.
  • Technisch inzicht en feeling voor handvaardigheden is een voordeel.

Het tweede jaar mag tegelijkertijd met het eerste jaar worden gestart. Het derde jaar mag pas worden gestart als men het eerste en het tweede jaar heeft afgerond. Er kan dispensatie worden verleend aan een student die wel examen heeft gedaan voor het eerste jaar, maar hiervoor is gezakt, om toch alvast met het derde jaar te beginnen. Op stage mag men echter pas nadat men geslaagd is voor het eerste jaar.

Het diploma Zadelmaker kan men pas verkrijgen als men zowel voor het eerste jaar als voor alle examenonderdelen uit het derde jaar is geslaagd (incl. de stage).

(wijzigingen voorbehouden)