Vanaf 1 januari 2015 hebben wij de opleiding iets aangepast en kunt u voortaan op elk gewenst moment starten met de opleiding. Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving, een onderwijscontract en de factuur per e-mail. Na ontvangst van uw (deel)betaling, ontvangt u uw studieboeken en cursusmap.

De volgende lesdata staan (onder voorbehoud) gepland voor schooljaar 2017-2018:
7 en 8 oktober 2017
18 en 19 november 2017
20 januari 2018
24 en 25 februari 2018
24 en 25 maart 2018
14 en 15  april 2018
10 juni 2018

Examens:  26 mei 2018 (theorie) en 16-17 juni 2018  (praktijk)

Daarnaast kan er tegelijkertijd worden ingeschreven voor het tweede jaar, het zadelmaken (zie voor informatie de andere kolom Zadelmakersopleiding). Hiervoor kunt u na inschrijving voor de zadelpasopleiding een inschrijfformulier opvragen bij het Secretariaat.