Voor studiejaar 2017-2018 is het collegegeld € 2700,00.

Bij aanvang is in principe het gehele bedrag aan collegegeld verschuldigd, echter, het is mogelijk om in twee keer te betalen:1x € 1400,00 (incl. € 50,00 eenmalige administratiekosten voor termijnbetaling) bij aanvang en 1x € 1350,00 een maand voor aanvang van het praktijkdeel en de examens. Bij ontvangst van minimaal € 1400,00 ontvangt u uw studieboeken per post. Het trackingnummer wordt aan u gemaild zodat u uw pakket kunt volgen.

In het collegegeld is inbegrepen: een uitgebreide cursusmap, wetenschappelijke artikelen, twee studieboeken (voornamelijk bedoeld als naslagwerk), een template set, koffie/thee en broodjeslunch tijdens de praktijklessen.

Deze opleiding is beoordeeld door en ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en valt derhalve onder de 0% BTW regeling.

Aanmelden: U kunt een inschrijfformulier downloaden via deze website of aanvragen via ons secretariaat via info@msfc.nl