De volgende programmaonderdelen zullen gedoceerd en getoetst worden:

A. Anatomie
B. Fysiologie
C. Conformatie/hoefkunde
D. Bewegingsleer/biomechanica
E. Zadelkunde (incl. herkennen van fouten)
F. Zadel passen (incl. diverse meetsystemen)
G. Invloed van de ruiter op de pathologie
H. Invloed van het zadel op de pathologie
I. Voedingsconditie paard
J. Recht en aansprakelijkheid
K. Invloed hoeven op rug van het paard