De student wordt getoetst op zijn kennis en kunde door middel van:

  • schriftelijk examen in de vorm van korte open vragen;
  • praktijkexamen;
  • stageverslagen.

Het praktijkexamen omvat de volgende onderdelen:

  • onderzoek van het paard en het maken van templates
  • beoordelen van een aantal zadels op fouten
  • het vinden van een passend zadel bij het u aangeboden paard