Compacte zadelmakerscursus voor zadelpassers

Niet elke zadelpasser wil ook volledig zadelmaker worden en zelf hoofdstellen maken. Naar aanleiding van de vraag uit de markt, hebben wij vanaf 2016 een nieuwe, compactere vorm ontwikkeld, speciaal gericht op zadelpassers.

Zie voor de volledige omschrijving bij kopje Vakken zadelmakersopleiding

Opleiding zadelmaker

Eind 2008 is er een Beroepsprofiel Zadelmaker opgesteld waarin alle kennis en vaardigheden zijn opgetekend die een erkend zadelmaker moet hebben. Dit profiel is tot stand gekomen i.s.m. het HBA, de SVGB, de MSFC en een afvaardiging van zadelmakers. Er was nog geen opleiding in Nederland voor zadelmaker. De MSFC verzorgt een volledige opleiding tot erkend zadelmaker voor volwassenen.

Deze opleiding leidt op tot de basis vaardigheden van een zadelmaker zoals vastgesteld in het beroepsprofiel. Deze opleiding duurt ongeveer 2 -3 jaar, afhankelijk van het tempo waarin u wenst te studeren.

De opleiding bestaat uit:
1) 1 jaar basisopleiding Zadelpassen
2) 2 jaar technische vaardigheden

Aan het eind van de opleiding dient er een week stage bij een Master Saddler in Engeland gelopen te worden. Hier worden een aantal andere vaardigheden aangeleerd (zoals het leren werken met machines) en een van de examenwerkstukken gemaakt. (zie verder bij toetsing)