Deze opleiding is op HBO-niveau. Wat houdt dit in?

In Nederland worden in toenemende mate beroepsopleidingen aangeboden. Enerzijds gebeurt dit door het reguliere onderwijs (door het ministerie bekostigd = HBO) en anderzijds door particuliere instellingen, beroepsorganisaties en het bedrijfsleven (= HBO-niveau). Dit betekent dat een aangeboden opleiding op HBO-niveau op hetzelfde niveau kan wedijveren met de door de minister erkende hogere beroepsopleidingen, verzorgd door de Hogescholen in Nederland. Het begrip HBO-niveau is een centraal begrip binnen de HBO standaard zoals dit door de landelijke HBO-raad is geformuleerd. Het gaat hierbij om het denk- en werkniveau, waarbij de mate van deskundigheid bij het analyseren en oplossen van problemen tot een professioneel en duurzaam resultaat moet leiden. Kernbegrippen hierbij zijn:

  • brede professionalisering
  • multidisciplinaire integratie
  • toepassing van wetenschappelijke inzichten
  • transfer en brede inzetbaarheid
  • creativiteit en complexiteit in handelen
  • probleemgericht handelen
  • methodisch en reflectief denken en handelen
  • sociaal-communicatieve bekwaamheid